Książki

1

Pokaż: Lista / Siatka
Pokaż:
Sortowanie:
Dziecko krzywdzone: oblicza przemocy i pomoc ofiarom
Zobrazowane są  różne oblicza krzywdzenia dzieci, od  zaniedbania, poprzez przemoc seksual..
19,00zł
Bezpieczna Polska?
Autor: Redakcja naukowa: Stanisław Piskorz, Waldemar Potkański, Andrzej Staroń Tytuł: Bezpieczna ..
25,00zł
Człowiek w dialogu
Teksty zamieszczone w niniejszym zeszycie zostały wygłoszone na konferencji „Człowiek w dialogu”, kt..
17,00zł
Reprint. Studenckie Prace Naukowe.
Na książkę składają się studenckie prace licencjackie i magisterskie "w pigułce". Jest tu więc - w k..
19,00zł
Edukacja domowa. Teoria i praktyka
Autor: Pod redakcją Danuty Tomczyk i Mirosława Zająca Tytuł: Edukacja domowa. Teoria i praktyka ..
35,00zł
Etapy postępowania badawczego w pedagogice empirycznej i ich charakterystyka
Praca z zakresu metodologii badań pedagogicznych jest adresowana do początkujących badaczy, czyli st..
25,00zł
Kapitał intelektualny w strategii bezpieczeństwa narodowego
Publikacja ma charakter monograficzny. Autor rozważa miejsce  bezpieczeństwa w obrębie nauk spo..
17,00zł
Kompendium ogólnej teorii kształcenia
Kompendium omawia węzłowe kwestie ogólnej teorii kształcenia: zasady i dobór metod kształcenia, kszt..
14,00zł
Krótki kurs fenomenologii transcendentalnej Edmunda Husserla
Autor: Stanisław Piskorz Tytuł:  Krótki kurs fenomenologii transcendentalnej Edmunda Husserl..
19,00zł
Kultura zaufania w szkole
Autor: Krzysztof Zdziarski Tytuł: Kultura zaufania w szkole Wydawnictwo: Szczecińska Szkoła Wy..
15,00zł
Obronność i siły zbrojne
Publikacja przeznaczona dla studentów kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”. Zawiera treści do nauki ..
22,00zł
Policja. Kompetencyjne ramy działania.
Autor: Cezary Guźniczak Tytuł: Policja. Kompetencyjne ramy działania Wydawnictwo: Szczecińska ..
25,00zł
Policja. Zagadnienia wybrane
Monografia dotyczy Policji od początku do współczesności. Są liczne odwołania do aktów prawnych, ale..
27,00zł
Polityka wobec mniejszości narodowych w Polsce: wybrane zagadnienia
Niniejsza publikacja stanowi zbiór artykułów na temat kwestii mniejszości narodowych w polskim społe..
17,00zł
Prawa człowieka. Wybrane teksty źródłowe oraz przykłady łamania praw człowieka.
Ochrona praw człowieka stała się od kilku lat przedmiotem wpisanym w programy studiów nie tylko praw..
16,20zł
© Copyright by Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum 2014