Regulamin Zakupów

REGULAMIN

Księgarni Internetowej Wydawnictwa Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum w Szczecinie

 

Sklep internetowy Księgarnia Internetowa Wydawnictwa Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum w Szczecinie, funkcjonujący pod adresem internetowym www.wydawnictwo.cb.szczecin.pl, prowadzony jest przez Szczecińską Szkołę Wyższą Collegium Balticum w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Mieszka I 61C, 71-011 Szczecin, e-mail: biblioteka@cb.szczecin.pl, tel.: 91 4838 177.

 

SŁOWNIK

Księgarnia – sklep internetowy Księgarnia Internetowa Wydawnictwa SSW Collegium Balticum sprzedająca za pośrednictwem Internetu towary znajdujące się w jej ofercie oraz prowadząca działalność pod adresem internetowym www.wydawnictwo.cb.szczecin.pl

Oferta – towary umieszczone na stronie internetowej www.wydawnictwo.cb.szczecin.pl i oznaczone jako dostępne;

Klient – każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Księgarni;

Koszyk – element funkcjonalny Księgarni, który umożliwia Klientowi dokonanie zakupów za pośrednictwem strony;

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Księgarnia skompletuje zamówienie i przekaże do wysyłki w sposób wybrany przez Klienta.

Cena – cena towaru, która jest ceną obowiązującą na wybrany przez Klienta towar;

Płatność przy odbiorze – płatność dokonywana przez Klienta w momencie odbioru paczki od przedstawiciela Poczty Polskiej;

Płatność on-line – płatność dokonywana przez Klienta przy pomocy dostępnych w Księgarni form płatności elektronicznych na rachunek bankowy Księgarni.

§ 1. Składanie i realizacja zamówień

 1. Klient może składać zamówienia:
  1. 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę w każdy dzień tygodnia drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.wydawnictwo.cb.szczecin.pl;
  2. od wtorku do czwartku w godzinach 8.00-16.00, w piątki godzinach 11.00 – 19.00 oraz w sobotę w godzinach 8.00-16.00 drogą telefoniczną  pod numerem tel.  91 4838 177;
 2. Zamówienia można składać zarówno po zarejestrowaniu się i założeniu konta, a także bez rejestracji.
 3. Klient składa zamówienie, wybierając dany towar, za pomocą kliknięcia w ikonę "Dodaj do koszyka", a następnie w swoim Koszyku dokonuje wyboru sposobu dostawy i formy płatności.
 4. Klient, składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów z Księgarnią.
 5. W trakcie składania zamówienia Klient przechodząc przez wskazane etapy dokonuje:
 6. wyboru zamawianych towarów i ich ilości;
 7. wskazania adresu dostawy zamówienia oraz jeśli istnieje taka potrzeba podania danych do wystawienia rachunku;
 8. wyboru opcji dostawy;
 9. wyboru formy zapłaty;
 10. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia Klienta i rozpoczęcie realizacji zamówienia przez Księgarnię odbywa się według następujących zasad:
  1. po złożeniu zamówienia poprzez stronę internetową Księgarni wysyłany jest e-mail z potwierdzeniem zamówienia. Oznacza to, że umowa została zawarta;
  2. przy zamówieniach telefonicznych umowa staje się obowiązująca w momencie wpływu wpłaty na konto Księgarni;
  3. przy zamówieniach z zaznaczeniem opcji „przedpłata na konto”, Kupujący winien dokonać wpłaty na konto Księgarni w terminie do 7 dni od daty złożenia zamówienia. Realizacja nastąpi dopiero po potwierdzeniu przelewu. Naruszenie oznaczonego terminu wpłaty spowoduje automatyczne  anulowanie zamówienia.
 11. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności towaru w chwili złożenia zamówienia. Dostępność towaru oznaczona jest przy ikonie produktu.
 12. Jeżeli Księgarnia nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że zamówiony towar nie jest dostępny, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 (siedmiu) dni od złożenia zamówienia, zawiadomi o tym Klienta e-mailowo lub telefonicznie. W takim wypadku Księgarnia jest uprawniona do odstąpienia od umowy i zobowiązana do zwrotu otrzymanej od Klienta sumy pieniężnej, jeśli została przez niego zapłacona.
 13. Księgarnia nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niedostarczenia zamówionych towarów lub opóźnień w ich dostawie wynikających z błędnie podanych przez Klienta danych lub podanego przez Klienta niepoprawnego adresu dostawy.
 14. Liczba sprzedawanych towarów objętych promocją lub podlegających wyprzedaży jest ograniczona. Realizacja zamówień na te towary odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one zamówione przez Klientów, aż do wyczerpania ich zapasów.

 

 

§ 2. Ceny towarów

 1. Ceny towarów oferowanych do sprzedaży w Księgarni zamieszczone są przy danym towarze. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena towaru podana na oficjalnej stronie Księgarni w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 2. Wszystkie podawane na stronie Księgarni ceny towarów podawane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT, ale nie zawierają kosztów przesyłki.
 3. Koszty przesyłki pokrywane są przez kupującego i wynoszą:
 1. przesyłka za pobraniem: do 0.5kg – 14,55; do 5kg – 17,55;
 2. wpłata na konto (priorytet): do 0.5kg – 11,00; do 5kg – 14,00;
 3. darmowa wysyłka: przy zakupie od 200,00.
 1. Księgarnia zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w cenach towarów, wprowadzania do oferty nowych towarów oraz organizowania i odwoływania w dowolnym czasie różnorodnych akcji promocyjnych i wyprzedaży. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny.

 

§ 3. Modyfikacja składanych zamówień

 1. Klient ma prawo dokonania zmian w złożonym zamówieniu wyłącznie do czasu wysłania zamówienia.
 2. Modyfikacji i rezygnacji z zamówienia można dokonać wyłącznie w sposób wskazany w § 1 ust. 1 lit. a i b niniejszego Regulaminu oraz poprzez formularz dostępny na stronie www.wydawnictwo.cb.szczecin.pl.
 3. Dokonywane przez Klienta zmiany dotyczyć mogą następujących kwestii: adresu wysyłki, numeru telefonu, rezygnacji ze złożonego zamówienia.
 4. W przypadku, gdy Klient rezygnuje z wcześniej opłaconego, a jeszcze nie wysłanego zamówienia, zwrot należności zostanie dokonany w terminie 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Księgarnia otrzymała daną rezygnację. Wpłacone przez Klienta pieniądze zostaną zwrócone na rachunek bankowy, z którego została wykonana płatność.

 

§ 4. Formy płatności

 1. Zapłaty za zakupione w Księgarni towary Klient może dokonać:
  1. osobiście, płacąc gotówką przedstawicielowi Poczty Polskiej w przypadku, gdy wybraną formą płatności jest "płatność przy odbiorze";
  2. płatnością na konto Księgarni, płacąc przelewem elektronicznym, bankowym bądź kartą kredytową na rachunek bankowy o numerze 85 1090 2268 0000 0001 1584 0796.
 2. W przypadku niektórych towarów bądź całych kategorii towarowych Księgarnia zastrzega sobie prawo wyłączenia z możliwości użytku niektórych opcji dostawy towarów lub form płatności za zamówienie, o czym Klient będzie informowany przy składaniu zamówienia na te towary.

 

§ 5. Czas realizacji zamówienia

 1. Zamówione książki wysyłane są w ciągu 2 do 5 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia; w przypadku zamówień „przedpłatą na konto” – w  ciągu 2 do 5 dni roboczych od daty wpłynięcia należności na konto.
 2. Towary objęte zamówieniem dostarczane są do Klienta na wskazany przez niego adres za pośrednictwem Poczty Polskiej, zgodnie z wybraną przez niego formą dostawy i płatności.
 3. Klient może również odebrać towar osobiście w siedzibie Biblioteki Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum.
 4. Księgarnia realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski.
 5. Księgarnia nie odpowiada za opóźnienia w realizacji powstałe z winy doręczyciela.

 

§ 6. Reklamacje

 1. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Księgarni są towarami oryginalnymi.
 2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Księgarni w przypadku, gdy zamówiony towar posiada wady, posiada uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas transportu, jest niezgodny z umową.
 3. W pierwszej kolejności Klient powinien skontaktować się z Księgarnią za pośrednictwem telefonu 91 4838177 lub za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.wydawnictwo.cb.szczecin.pl, a następnie dostarczyć reklamowany towar wraz z dowodem zakupu towaru do siedziby Księgarni znajdującego się pod adresem:

Biblioteka Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum

ul. Mieszka I 61C,

71-011 Szczecin.

 1. Wszystkie reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Księgarnię reklamowanego towaru.
 2. Gdy składana przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, Księgarnia wymieni towar na nowy i odeśle go na własny koszt. W przypadku, gdy wymiana nie będzie możliwa z przyczyn obiektywnych, Księgarnia zwróci klientowi pełną należność za zakupiony towar w terminie 14 (czternastu) dni od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji wraz z kosztami przesyłki. W pozostałych przypadkach Klient ma prawo odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy Księgarnia zwróci klientowi pełną należność za zakupiony towar w terminie 14 (czternastu) dni od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. Istnieje również możliwość zaoferowania przez Księgarnię innego towaru w zamian za towar reklamowany, ale zgoda na jego wysłanie wymaga potwierdzenia przez Klienta takiej propozycji w drodze e-mailowej.

 

§ 7. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient ma możliwość rezygnacji ze złożonego zamówienia, jeżeli nie zostało ono jeszcze zrealizowane kontaktując się w sposób wskazany § 3 ust. 2 niniejszego Regulaminu, bądź na adres biblioteka@cb.szczecin.pl. W przypadku zrealizowania zamówienia, odstąpienie od umowy następuje na zasadach określonych w ust. 2-5.
 2. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (dalej: "Ustawa"), Klient może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia na adres poczty elektronicznej: biblioteka@cb.szczecin.pl w terminie 10 (dziesięciu) dni od dnia odebrania przesyłki.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać; datę, imię, nazwisko (lub nazwę instytucji), numer wystawionego rachunku, informacje o przedmiocie umowy.
 4. W razie odstąpienia od umowy, strony zobowiązane są do zwrotu tego co sobie wzajemnie świadczyły w stanie niezmienionym. W takim przypadku koszt przesyłki zwracanego towaru ponosi Klient.
 5. Zwracane towary należy odesłać w terminie 14 (czternastu) dni od momentu wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz z dowodem zakupu na adres wskazany w § 6 ust. 3 Regulaminu.
  Księgarnia zwróci Klientowi środki pieniężne w następujący sposób:
  1. Na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność – w przypadku płatności przelewem za pośrednictwem systemów płatności elektronicznej;
  2. Przelewem na podany przez Klienta numer konta bankowego lub adres uzyskany w wyniku wymiany informacji między Księgarnią, a Zamawiającym – w przypadku płatności za pobraniem lub w przypadku wpłaty gotówkowej na konto SSW Collegium Balticum w Szczecinie.
 6. Odsyłany towar nie może być uszkodzony, zniszczony, kopiowany. Księgarnia zwraca jedynie kwotę równą cenie książki.

 

§ 8. Dane osobowe

 1. Księgarnia gwarantuje Klientowi ochronę danych osobowych. Dane Klientów wykorzystywane będą wyłącznie do realizacji zamówień.
 2. Dane osobowe będą przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osobom trzecim zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926). Zalogowanie się na stronie Księgarni i złożenie Zamówienia jest możliwe pod warunkiem wyrażenia przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
 3. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne. Ponadto każdemu Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

 

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od marca 2014 roku.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim Kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 3. Księgarnia zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Księgarnię, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego www.wydawnictwo.cb.szczecin.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.  
© Copyright by Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum 2014